Prevencia, terapia a rehabilitácia stresu   Fenomén stresu v kontexte jeho negatívnych sociálnych dôsledkov je našou hlavnou oblasťou pôsobenia. Tie sa prejavujú na jednotlivcoch, ale často súbežne negatívne vplývajú aj na ich najbližšie okolie. Širšia rodina, kolektív v práci, deti a ich rodičia, partnerský vzťah.


   Moderná globalizujúca sa spoločnosť má svoje špecifické problémy. Vytrácanie sa obyčajného ľudského šťastia je jedným z nich. Odtiaľ je blízko k ochoreniam, závislostiam, depresii, kríze a týraniu v rodinách. V tejto súvislosti zdôrazňujeme nedostatočnú aplikáciu poznatkov o strese do oblasti sociálnej prevencie.

Copyright 2013 - 2024 © Suspar