Socioterapeutická skupina

Pridané: 19.05.2016
 • Pomoc pri riešení závažných osobných problémov
 • Cesta k získaniu sebadôvery a viery v samého seba

 

   Významný a veľmi účinný spôsob ako hľadať východisko z ťažkej životnej situácie. Tiež v stavoch enormného pocitu vyčerpania vplyvom stresovej záťaže, spôsobenej pracovným vyťažením, partnerským vzťahom, rodinou. Možno máte pocit osobného zlyhania, nenaplnenia alebo straty životného zmyslu.

   

   Práve socioterapeutická skupina prispieva:

 • k tak dôležitej vzájomnej podpore ľudí s podobnými životnými skúsenosťami
 • k získaniu nadhľadu na vlastné problémy
 • k poznaniu samého seba práve prostredníctvom vzájomných vzťahov a interakcií s ostatnými členmi skupiny
 • k zmene chovania v obtiažnych životných situáciách
 • k príležitosti na osobnostný rast
 • k rozvoju zručností pri presadzovaní samého seba

   Socioterapeutická skupina je vhodná pre:

 

 • slobodných aj rozvedených
 • ženatých aj vydaté
 • chudobných aj bohatých
 • ubolených aj tých bez bolestí
 • moletných aj štíhlych
 • vysokých aj nižších
 • mladých aj tých starších

   Najdôležitejšie predsa je, že niekde treba začať...

 


Späť na zoznam článkov
Copyright 2013 - 2024 © Suspar