Spôsoby práce v socioterapii

  • Osobné stretnutia

osvedčený spôsob terapeutickej práce prostredníctvom rozhovoru. Stretnutia sú rozložené v časovom období potrebnom pre postupné zvládnutie problémovej situácie

  • Telefonické rozhovory

vhodné sú najmä pre tých z Vás, ktorí ste veľmi pracovne zaneprázdnení alebo ďaleko bývajúci. Prospešné býva aspoň občasné osobné stretnutie, ktoré je následne kombinované týmto spôsobom práce

  • E-mailová komunikácia

podstatou veľmi podobný spôsob ako telefonické rozhovory, pričom sa Vám osvedčila najmä možnosť kontroly napísaného. Osobne doporučujem skôr ponechávať písaný text v pôvodnej významovej forme. Často môže práve takáto formulácia výrazne pomôcť pri náprave nevyhovujúcej situácie

 

  • Listová korešpondencia

veľmi prospešný a dnes žiaľ veľmi málo využívaný spôsob terapeutickej práce. Niektorí z Vás sú naklonení práve tomuto spôsobu komunikácie, čo veľmi podporujem. Vašou rukou písané informácie mi posielate prostredníctvom poštovej listovej zásielky. Často ho kombinujem aj pri osobnom stretnutí, kedy Vás nechám pripraviť si odpovede na niektoré otázky na nasledujúce sedenie práve v písomnej podobe

Copyright 2013 - 2024 © Suspar