___

Na chybách iných
Pridané: 19.05.2016
Stres náš každodenný
Pridané: 19.05.2016
Svojpomoc a závislosti
Pridané: 19.05.2016
Socioterapeutická skupina
Pridané: 19.05.2016
Ako môže pomôcť socioterapia na školách
Pridané: 19.05.2016

Jednou z oblastí, kde si socioterapia pustupne buduje svoje uplatnenie, sú školy. Konflikty na školách existujú vo všetkých možných úrovniach vzťahov. Dôvody na konflikt sú taktiež nevyčerpateľnou studnicou. Je len na nás, akú cestu si pre riešenie našich vzťahov s okolím vyberieme. Jednou z nich je socioterapia.

viac
Suspar Cyklo Štafeta 2016
Pridané: 16.08.2013
Copyright 2013 - 2021 © Suspar