Pohyb nám pomáha

Pridané: 11.05.2021

Ako nám pomáha pohyb?
Zdravotná telesná výchova
Viac nových možností

 

Ak chceme byť zdraví mali by sme sa hýbať. Hovoria nám to lekári, poisťovne. Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 2002 vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia, pričom ho spojila s výzvou „Buďme pripravení hýbať sa pre zdravie“. Primerané pohybové aktivity, zohľadňujúce náš vek a zdravotný stav, prispievajú  významnou mierou ku kvalite nášho života.

Môžeme konštatovať, že pohyb je dôležitý v každom veku, ale pohyb v tom vyššom, je oveľa dôležitejší. Predchádza totiž nechceným komplikáciám. Priaznivo ním ovplyvňujeme možnosť vzniku degeneratívnych procesov na telesnej, psychickej, sociálnej i spirituálnej úrovni. Dostatok aktívneho pohybu zabraňuje úbytku svalovej hmoty, preventívne pôsobí proti prestavbe kostného tkaniva, zabraňuje zmenám v mäkkých tkanivách v okolí kĺbov. Zároveň priaznivo pôsobí na zachovanie fyziologického rozsahu kĺbov. Z hľadiska srdcovo- cievnych ochorení pravidelné pohybové činnosti redukujú riziká vzniku i zhoršovania stavu. Prispievajú tiež k prevencii a redukcii vysokého krvného tlaku. Pohybová činnosť tiež pomáha kontrolovať hmotnosť tela, či redukovať osteoporózu.

Veľmi potrebné pohybové aktivity sú aj pre ľudí trvalo pripútaných na lôžko. V týchto prípadoch je veľmi významné ich pravidelné polohovanie. V dennom režime je doporučené meniť polohu ležiaceho každé dve hodiny. V noci každé tri. Tu zohráva nezestupiteľnú a dovolím si zdôrazniť tú najdôležitejšiu úlohu opatrovateľský presonál. Pravidelným polohovaním pôsobíme preventívne proti spasticite, kontraktúram, pneumónii, obehovým problémom, kĺbovým defomáciám, vzniku dekubitov, zabezpečujeme stálu pohyblivosť chrbtice, funkčnosť periférnych nervov, svalový tonus, vnemy a pozornosť človeka...

Istejšia chôdza – pády seniorov sú jedným z vážnych rizikových faktorov, ktoré ich ohrozujú. Každý piaty z nich pritom končí zranením. V rámci prevencie nacvičujeme správnu chôdzu, ktorej súčasťou sú aj rovnovážne cvičenia.

Lepšia nálada – pohyb priaznivo púsobí aj na našu psychiku, pričom má priam zázračný účinok na znižovanie hladiny negatívneho stresu. To sa následne prejaví aj v oblasti komplexnejšieho fungovania celého organizmu. Lepšie spíme, zlepšuje sa proces trávenia, posilňuje sa imunita, cítime sa jednoducho lepšie. 


Späť na zoznam článkov
Copyright 2013 - 2024 © Suspar