Vyhľadávané metódy s pridanou hodnotou

Úvod Vyhľadávané metódy s pridanou hodnotou
  • Socioterapeutická prechádzkaSocioterapeutická prechádzka - Socioterapeutický výstup - Socioterapia na bicykli - Socioterapeutická relaxácia - Socioterapeutickké cvičenie

  • Zdravotná telesná výchova

  • Socioterapeutický výstup

  • Relaxačný autogénny tréning

  • Socioterapia na bicykli

Kliknutím na obrázok sa Vám v novom okne zobrazia bližšie informácie o uvedených metódach. Prepínať medzi nimi môžete potom v ľavom stĺpci obrazovky

Copyright 2013 - 2021 © Suspar