Socioterapia na školách

Pridané: 19.05.2016
|
Vlado Stráňava

Jednou z oblastí, kde si socioterapia pustupne buduje svoje uplatnenie, sú školy. Konflikty na školách existujú vo všetkých možných úrovniach vzťahov. Dôvody na konflikt sú taktiež nevyčerpateľnou studnicou. Je len na nás, akú cestu si pre riešenie našich vzťahov s okolím vyberieme. Jednou z nich je socioterapia.

  • Na konflikt sa socioterapeut pozerá nestranne
  • Niekedy vinník jednoducho neexistuje

Jednou z oblastí, kde si socioterapia postupne buduje svoje uplatnenie, sú školy. Je v podstate jedno o aký typ školy ide - základné, stredné, či vysoké - každá z nich má síce svoje špecifiká, no podstata konfliktov, ktoré na ich pôde vznikajú, sú si veľmi podobné.

 

Konflikty na školách existujú vo všetkých možných úrovniach vzťahov. Tou prvou je tá klasicky známa pedagóg - žiak (študent). Druhoužiak - žiak (študent - študent). Treťou pedagóg - pedagóg. Existujú aj ďalšie možnosti konfliktov medzi nepedagogickými zamestnancami škôl s pedagógmi alebo žiakmi, či študentami. Kombinácií je teda dostatok...

 

Dôvody na konflikt sú taktiež nevyčerpateľnou studnicou. Tie bežné dokážu zvládnuť samotní jeho aktéri svojpomocne. Inokedy pomôže zrelá osobnosť riaditeľa alebo iného skúseného kolegu. Existujú však situácie, kedy to akosi nespeje k dobrému koncu. V konflikte trpí každá zo strán. Keď takýto koflikt trvá dlho, jeho dôsledky bývajú často katastrofálne. Najhoršie vôbec, je situáciu neriešiť. Z praxe poznáme, že konflikt je často zakrývaný v triede, alebo malej skupine. Návšteva psychológa je ešte stále vnímaná ako krajné riešenie, ak si ho vôbec zúčastnení dokážu pripustiť.

 

Dnes máme ale o možnosť viac. Socioterapeut je odborníkom práve na takéto typy konfliktných vzťahov. Iniciátorom riešenia pritom môže byť pedagóg, žiak, ale aj rodič alebo spolužiak, ktorému sa situácia prestáva páčiť a uvedomuje si, že z daným stavom je potrebné niečo urobiť. Niekedy je to práve pedagóg, ktorý si všimne, že niečo nie je v poriadku s jeho žiakom. Konflikt pritom môže mať pôvod v domácom prostredí, medzi spolužiakmi, alebo celkom mimo spomínaných hraníc. Prejavuje sa pritom práve v školskom prostredí. 

 

Najväčšou výhodou socioterapeuta je skutočnosť, že nie je zainteresovaný. Na celú situáciu sa pozerá zvonka. A je nestranný. Existujú situácie, často aj veľmi vyhrotené, kedy vinník prakticky neexistuje. Hoci pôvodne boli obe strany presvedčené, že vina je jasne na tej druhej strane. Pre vyriešenie je potrebná dôsledná analýza celej situácie a hlavne ochota zúčastnených situáciu zvládnuť. Existujú samozrejeme aj situácie, kedy je pre obe strany lepšie ich vzájomné oddelenie. Takéto riešenie socioterapeut doporučí v prípade, keď je zrejmé, že náprava už nie je možná. To sú ale prípady zriedkavé.

 

Na záver je ešte potrebné spomenúť niektoré najfrekventovanejšie konfliktné situácie. Môže ísť o bežné konflikty, ale aj o veľmi závažné. K tým patrí šikana, sexuálne obťažovanie, týranie, sexuálne zneužívanie, vydieranie - napríklad z pozície moci alebo z pozície prezradenia nepríjených skutočností - alkohol, drogy, sexuálny vzťah...

 

Socioterapia ponúka možnosti konfliktné situácie zvládnuť. Je len na nás, akú cestu si pre riešenie našich vzťahov s okolím vyberieme.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Copyright 2013 - 2024 © Suspar