Podporné programy

  • Cyklo štafeta 2021

  • Socioterapeutická pomoc pre školy

  • Hudba v uliciach 2021

  • Podporná socioterapia ťažko chorým

  • Socioterapeutické skupiny

  • Pravá lyžovačka 2021
Copyright 2013 - 2024 © Suspar