Relaxačný autogénny tréning

Úvod Vyhľadávané metódy s pridanou hodnotouRelaxačný autogénny tréning
 
Kto z nás ju nepotrebuje, nech zdvihne ruku. Relaxácia, oddych, uvoľnenie sa. 

 

     No a keď spojíme autogénny tréning a socioterapiu, premýšľa sa nám o našich starostiach akosi ľahšie.

 

   Určite ich nebude hračka vyriešiť, keď ste na tejto stránke, ale veď na to som tu...

Copyright 2013 - 2021 © Suspar